Știrbei Vodă 98, București

Titlu: Restaurare, conservare, imobil existent și propunere imobil funcțiune mixtă comerț și locuire

An: 2017

Autor(i): arh. Ruxandra Nemțeanu, arh. Irina Nemțeanu

Colaboratori(i): -

Status: studiu de soluție

Descriere: 
Intervenția propusă, situată în ZCP Știbei Vodă și în Ansamblul de arhitectură monument istoric „Strada Știbei Vodă”, presupune completări volumetrice de-a lungul celor două calcane existente - Știrbei nr. 100 și Berthlot nr. 61 - cu păstrarea corpului C1 și extinderea acestuia cu corpul C2, o clădire P+3+M cu o înălțime corespunzătoare cornișei de la calcanul imobilului din str. Berthlot nr.61. Către aliniamentul străzii Știrbei s-a optat pentru păstrarea unui colț verde de grădină, simetric cu pandantul său de vis-a-vis, grădina de colț a imobilului Știrbei nr. 67. Funcțiunile propuse sunt, pentru corpul C1, galerie de artă și spații conexe, iar în corpul nou C2 inglobează locuințe semi-colective.