Arbori Bătrâni. Să fie întuneric, da' să fie lumină!

Titlu: Design expozițional „Arbori Bătrâni. Să fie întuneric, da' să fie lumină!”, Muzeul Național al Țăranului Român

An: noiembrie 2018 - martie 2019

Autor(i): arh. Irina Nemțeanu
Artist: Florin Ghenade

Curator(i): Alexandra Manole, Matei Câlția
Colaborator(i): coordonare execuție - Alexandra Anastasiu/ coordonare producție lucrări - Veronica Negrilă/  identitate grafică - Serioja Bocsok
Foto: Serioja Bocsok

Status: finalizat

Descriere: 
Cercetarea artistică a lui Florin Ghenade propune căutări și descoperiri continue, trasee geografice atent stabilite, un proces de fotografiere construit laborios și metodic, care poate fi perceput ca act scenografic. Expunerea multifațetată, compusă din fotografii, video și sunete, a impus trasarea unui parcurs expozițional, menit a fi perceput ca o succesiune de cadre vizuale, auditive și spațiale. Vizitatorul se confruntă chiar de la intrarea în sala Tancred Bănățeanu (MNȚR) cu trei planuri distincte de privire: prim-planul lucrării Plopul de la Slăvuța nr. 2 și întrezărirea într-un plan îndepărtat a Frasinului de la Fumureni, cuprinzând cu privirea și zona documentar-bibliografică a Bibliotecii de Galerie. Black box-ul, spațiu necesar pentru expunerea componentei video care ilustrează căutările lui Florin Ghenade, devine un pendul de mișcare în traseul propus vizitatorilor, un martor al unui proces artistic dinamic care se află în antiteză cu imaginile statice ale arborilor bătrâni.